Wie is vertrouwenspersoon bij Zibber?

De vertrouwenspersoon is een medewerker waar je terecht kunt wanneer je grensoverschrijdend gedrag ervaart. Op vertrouwelijke basis kun je de vertrouwenspersoon benaderen voor een luisterend oor, advies en bijstand.

Vertrouwenspersoon is:

  • Anne-Linde Wiersema (+316 28 45 21 82)
  • Kim Nijs (+32 494 57 85 95)