1. Help Center
  2. Human Resources BE
  3. Onboarding, feedback & ontwikkeling

Wat is het salarishuis en hoe kan ik doorgroeien?

Binnen de operatie is er een salarishuis. Dit salarishuis is opgebouwd in 3 niveaus: 

  1. Medewerkers Operatie; 
  2. Seniors Operatie; 
  3. Teamleads. 

Alle functies binnen de operatie zijn ondergebracht in een niveau. 

In België wordt er relatief veel belasting ingehouden op bruto loon waardoor bruto loonsverhogingen netto weinig impact hebben (bruto loonsverhoging van € 100,- geeft € 20,- netto). Daarom is het uitgangspunt om bruto niet hoger te gaan dan het minimumloon (Baremaloon) welke wordt vastgesteld door het Paritair Comité 227:00. Het Baremaloon wordt bepaald aan de hand van opgedane ervaring vóór en tijdens het dienstverband bij Zibber. 

Ervaring vóór Zibber
De werkervaring die is opgedaan voor het dienstverband bij Zibber wordt voor 25% meegeteld als het een niet-verwante functie betreft, voor 50% als het een aanverwante functie betreft (bijv. regulier fotograaf) en voor 100% als het dezelfde functie betreft (bijv. vastgoedfotograaf). De ervaring wordt vervolgens afgerond naar een heel jaar. Heb je 0,4 jaar ervaring opgedaan wordt dit afgerond naar 0 jaar, heb je 0,5 jaar ervaring wordt dit afgerond naar 1 jaar.

Ervaring tijdens Zibber
De werkervaring in het eerste jaar bij Zibber wordt geteld als een heel jaar indien je vóór 1 juli in dienst bent getreden. Start je na 1 juli, dan wordt het eerste jaar niet meegeteld als een ervaringsjaar.

Het aantal ervaringsjaren bepalen in welke salarisschaal je valt binnen het Baremaloon. Elk jaar op 1 januari wordt bepaald in welke schaal je valt. De schalen zijn als volgt:

Ervaringsjaren

Baremaloon*

0

2.114,89

1

2.158,30

3

2.283,87

6

2.404,75

9

2.519,78

12

2.625,42

15

2.720,46

 

Naast het baremaloon wordt er voor de buitendienst gewerkt met netto dagvergoedingen en voor de binnendienst met netto maaltijdcheques. De hoogte van het bedrag hangt af van je dienstjaren binnen Zibber (zie tabel hierboven). 

Doorgroei binnen Zibber

Doorgroei naar een volgende functie bespreek je met je leidinggevende. Hierin wordt ook meegedacht vanuit de organisatie door bijvoorbeeld te faciliteren dat je bij de betreffende functie/afdeling mee kan lopen. Via interne vacatures kun je uiteindelijk solliciteren op een andere functie. Na de benoeming in de nieuwe functie stroom je door naar het salarisniveau waar de betreffende functie in valt. De stap waarin je terechtkomt is afhankelijk van het huidige salaris. Na de start in de nieuwe functie vindt groei naar een eventuele volgende stap op jaarbasis plaats.