Waar kan ik mijn persoonlijke gegevens aanpassen?

Let op dat je wijzigingen in persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer)  tijdig doorvoert in BambooHR. HR admin krijgt automatisch een melding wanneer je persoonsgegevens wijzigt. De wijziging wordt vervolgens door HR en Finance verwerkt in de benodigde systemen en daarna goedgekeurd. Jij krijgt dan een melding dat het goedgekeurd is. Het is je eigen verantwoordelijkheid deze wijzigingen tijdig door te geven.