Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht en waar kan ik deze aanvragen?

  • Je hebt recht op maximaal 20 dagen vakantie op basis van een 38-urige werkweek. Bij instroom gedurende het jaar heb je nog geen vakantiedagen, deze worden door het jaar heen opgebouwd. Als je bij je vorige werkgever nog vakantie open hebt staan mag je maximaal 20 verlofdagen meenemen. 
  • De algemene nationaal erkende feestdagen ben je vrij. Voor de duidelijkheid zijn dit nieuwjaarsdag, tweede paasdag, dag van de arbeid, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, 21 juli (nationale feestdag), Allerheiligendag, dag van de wapenstilstand en eerste en tweede kerstdag. 
  • Het opnemen van vrije dagen en vakantie overleg je met je leidinggevende en vraag je aan in Syntegro (voor de buitendienst) of in BambooHR (voor de binnendienst). We gaan uit van een maximum van drie weken aaneengesloten, langer kunnen we je niet missen. Mocht je toch behoefte hebben aan meer tijd bespreek dit dan met je leidinggevende.