Is er bij Zibber een gedragscode?

Ja, de gedragscode is bedoeld om aan te geven wat Zibber belangrijk vindt in de omgang met elkaar. Deze gedragscode is niet vrijblijvend, het niet naleven hiervan heeft gevolgen.

Omgang met collega’s

Zibber vindt het erg belangrijk dat er een fijne werksfeer heerst en iedere werknemer zich prettig voelt op het werk. Wij verwachten dat iedere werknemer zich volgens de in België algemeen aanvaarde fatsoensnormen gedraagt. Daarnaast wordt openheid en eerlijkheid nagestreefd. Het maken van fouten is niet erg, het (proberen te) verdoezelen ervan wel. 

Zero tolerance

Bij Zibber wordt een zero tolerance beleid gehanteerd dat erop gericht is seksuele intimidatie, agressie/geweld, discriminatie en pesten op het werk tegen te gaan. Iedere werknemer is zelf verantwoordelijk om op een gezellige, collegiale en vriendelijke manier met elkaar om te gaan en hierdoor een positieve bijdrage te leveren aan de teamgeest en werksfeer.

Good to know

Mocht je op een bepaald moment te maken hebben met ongewenst gedrag, dan kunnen de volgende stappen worden genomen:

  • Spreek je collega aan op het gedrag dat hij/zij vertoont en geef aan waardoor je je er niet prettig bij voelt.
  • Wanneer het lastig is om de persoon in kwestie aan te spreken, kun je de situatie met je leidinggevende en/of vertrouwenspersoon bespreken.
  • De vertrouwenspersoon kan je ondersteunen en adviseren in wat je het beste kan doen of waar je terecht kunt. Schroom niet om de vertrouwenspersoon in te schakelen: de vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en zal enkel zaken met anderen bespreken wanneer dit door jou akkoord bevonden is. 
  • Ook ongewenst gedrag van klanten meld je direct bij je leidinggevende.