1. Help Center
  2. Human Resources BE

Hoe kan ik mijn dienstverband opzeggen?

De opzegging vindt persoonlijk dan wel telefonisch plaats met de leidinggevende. Zowel de werkgever als de werknemer dienen vervolgens de opzegging van het dienstverband schriftelijk of via e-mail te bevestigen. Wanneer er een opzegtermijn in acht moet worden genomen is dit afhankelijk van de lengte van je dienstverband. Hoe langer je in dienst bent, hoe langer het opzegtermijn zal zijn. Wanneer er wordt opgezegd berekend SDWorx het opzegtermijn. 

Laatste werkdag 

In overleg met de leidinggevende en de planning wordt er gekeken wanneer je laatste werkdag wordt gepland. Het kan namelijk zo zijn dat je nog verlofuren hebt staan. Wanneer het mogelijk is mag je deze opnemen voordat je arbeidsovereenkomst eindigt en zal je laatste werkdag dus eerder plaatsvinden dan je laatste contactdag. 

Einde dienstverband

Op de laatste werkdag, of zoveel eerder als wenselijk, levert de werknemer alle bedrijfseigendommen van Zibber in bij de leidinggevende. Daarnaast vindt een exitgesprek plaats omdat we graag van jouw ervaringen in onze organisatie leren.