Ben ik aansprakelijk voor schade?

Schade aan bedrijfseigendom van Zibber

Zibber verwacht van zijn werknemers dat nauwkeurig en zorgvuldig met bedrijfseigendommen wordt omgegaan. Voor schade die ontstaat door ruw en onvoorzichtig gedrag wordt de betreffende werknemer aansprakelijk gesteld. 

Schade aan eigen bezittingen of bezittingen van anderen

Bij schade die een werknemer tijdens of in verband met het werk met zijn/haar auto veroorzaakt aan (bezittingen van) derden is de auto WA-aansprakelijkheidsverzekering van de werknemer doorgaans van toepassing. Bij schade die een werknemer tijdens of in verband met het werk veroorzaakt aan de eigen auto is de werknemer zelf verantwoordelijk. Bij letsel en/of schade aan bezittingen van de werknemer ontstaan tijdens werkuren kan een beroep gedaan worden op de verzekering van de werkgever.