Wie is vertrouwenspersoon bij Zibber?

De vertrouwenspersoon is een medewerker waar je terecht kunt wanneer je grensoverschrijdend gedrag ervaart. Op vertrouwelijke basis kun je de vertrouwenspersoon benaderen voor een luisterend oor, advies en bijstand.

Vertrouwenspersonen zijn: